Prima pagina

Schimbati imaginea

Comentarii critice

"O combinaţie fericită de fantezie, de prodigioasă invenţie în stilizarea formelor şi de rigoare geometrizantă, aşa ar putea fi definite succint creaţia lui Petru Petrescu, artist octogenar, originar din urbea în care a hălăduit cândva Calistrat Hogaş. Şi evoc numele unui concitadin ilustru al maestrului Petrescu nu pentru a căuta existenţa vreunei afinităţi între cele două personalităţi, ci dimpotrivă, pentru a pune în antiteză două moduri diferite de a aborda realitatea. Pe deoparte percepţia senzuală directă a naturii la un liric ireductibil cum a fost autorul “Călătoriilor” în Munţii Neamţului şi cum sunt, în pictură, plein artiştii şi impresioniştii, iar pe de altă parte, un artist cerebral care-şi cenzurează efuziunile lirice stârnite de peisaj, de flori, de efectele atmosferice.

În acest din urmă caz, care este cel al lui Petru Petrescu, chiar dacă şi el pleacă de la natură, şi anume de la artefactele civilizaţiei noastre populare şi de la folclorul transmis din generaţie în generaţie pe cale orală, el nu înţelege să reflecte tantologic realitatea, ci o supune unui laborious proces ce are ca scop final să ajungă, prin succesive eliminări ale detaliilor, la esenţe. Este acesta drumul străbătut de arta modernă, un drum parcurs printre primii de Brâncuşi.

De fapt, aici am vrut să ajung. Să pot, adică, afirma că maestrul Petrescu este un artist modern în toată puterea cuvântului. El şi-a elaborat pe îndelete stilul său personal în impetuosul secol XX şi a păşit perfect edificat în al XXI-lea.

Întrucât am menţionat ca o trăsătură definitorie a creaţiei acestui artist o tendinţă de geometrizare a formei, simt nevoia să adaug imediat că această tendinţă nu este urmată de rigiditate, de schematism şi aviditate. Apetitul pentru culoare îl îndeamnă, dimpotrivă, pe acest artist spre etalarea unei largi game de culori vii, de tonalităţi şi nuanţe. Culoarea este pentru Petru Petrescu o petrecere, o orgie chiar.

Folosind-o de regulă în aplaturi, exaltând-o prin contraste îndrăzneţe, obţine uneori pretiozităţi neaşteptate. Şi asta mai cu seamă în xilogravurile colorate, tehnică ce l-a consacrat, unde suprapunerea petei de culoare peste desenul negru comportă apariţia unor interstiţii albe ceea ce conferă suprafeţelor o vibraţie care se transmite ca flux emoţional privitorilor.

De adăugat că, refuzând să se cantoneze într-o formulă artistică odată pentru totdeauna, maestrul Petrescu continuă să exploreze noi modalităţi de expresie.

Un exemplu în acest sens îl constituie tablourile concepute ca nişte mozaicuri, ca substitut al cubuleţelor închipuiri, un fel de puzzle din pătrăţele divers colorate ce ne duce cu gândul la Mondrian."

Vasile Florea