Prima pagina

Schimbati imaginea

Evenimente

 •  
  Muzeul National al satului si Muzeul taranului roman-Bucuresti -Romania
 •  
  Fundaţia OUTSIDER ART DIN ROMÂNIA BY DIMIŞCĂ VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI CU O LUCRARE LA A DOUA EDIŢIE A SALONULUI INTERNAŢIONAL DE ARTĂ NAIVĂ ŞI OUTSIDER ART by Dimişcă
  EXPOZIŢIA VA AVEA LOC LA MUZEUL SATULUI ŞI MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN.
  PERIOADA: 3 AUGUST - 29 AUGUST 2012
  VERNISAJUL : 3 AUGUST 2012 LA MUZEUL SATULUI „DIMITRIE GUSTI”
  : 9 AUGUST 2012 LA MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN
  ... LA EXPOZIŢIE SUNT DEJA ÎNSCRIŞI PESTE O SUTĂ DE ARTIŞTI DIN EUROPA, COLECŢIA „ART EN MARCHE”.
  ÎNSCRIEREA SE POATE FACE PÂNĂ PE 20 IULIE 2012.

  Condiţii de participare la Salon:

  1. Minim 3 lucrări, fiind 3 spaţii de expunere.
  2. Tematică liberă
  3. Stilul lucrării trebuie să promoveze conceptul outsider art (art brut, singular art, arta
  vizionară, neuve invention, art naïve, primitive art, noua figuraţie, arta în afara normelor etc.)
  4. Lucrarea va fi evaluată de către un juriu aparţinând Fundaţiei Outsider Art
  5. Lucrarea va fi livrată până în 20 iulie 2012, la adresa Strada 1decembrie 1918, nr. 2, ap. 99,
  et. 4, sc. C, cod oraş: 610219, Piatra Neamţ, România, persoana de contact Dimişcă
  Laurenţiu, fondatorul Outsider Art Romania, telefon 0040743678627,
  artist@dimiscartgallery.com, www.dimiscartgallery.com
  6. Autorul lucrării este invitat să trimită un scurt text, un extras din critica de artă referitor la
  opera sa, tehnică şi preţul lucrărilor.
  7. În 2012 va fi editat un catalog al Salonului Internaţional de artă naivă şi Outsider Art by
  Laurenţiu Dimişcă ediţia a II-a.
  8. Toate drepturile asupra lucrării aparţin fundaţiei, artistul va fi mediatizat în România şi în
  lumea întreagă.
  9. O lucrare va rămâne în patrimoniul Fundaţiei Outsider Art. Celelalte două lucrări vor rămâne
  până în 2013 la sediul Fundaţiei, apoi vor fi returnate.

  SCURT ISTORIC AL FUNDAŢIEI OUTSIDER ART ROMÂNIA

  Fundaţia a fost înfiinţată în 2010 în România, de către artistul plastic Laurenţiu Dimişcă (art curator). Evenimente realizate: Singular Art fest, 2009-2010, Salonul Ousider Art – 2011.
  Fundaţia a colaborat cu „Art en marche”, cu Muzeul de artă brută „Lapalisse”, Franţa.
  Fundaţia promovează Outsider Art şi valenţele sale: Arta brută, Arta singulară, Noua figuraţie, arta vizionară, arta naivă, arta alternativă, arta în afara normelor, arta populară contemporană etc.

  Vezi Luis Marcel, www.artenmarche.canalblog.com, www.rawvision.com/

  Laurenţiu Dimişcă, www.dimiscartgallery.com

  LA FONDATION OUTSIDER ART DE ROUMANIE VOUS INVITE À PARTICIPER À UNE EXPOSITION EXTRAORDINAIRE, LA DEUXIÈME ÉDITION Art Outsider SALON INTERNATIONAL
  L’EXPOSITION SERA TENUE AU MUSÉE NATIONAL DU VILLAGE « DIMITRIE GUSTI » ET AU MUSÉE DU PAYSAN ROUMAIN
  PÉRIODE : du 3 août 2012 au 2 septembre 2012
  Ouverture de l’exposition: le 3 août 2012, à 12h AU MUSÉE NATIONAL DU VILLAGE « DIMITRIE GUSTI »
  Ouverture de l’exposition: le 9 août 2012, à 12h AU MUSÉE DU PAYSAN ROUMAIN
  À l’exposition sont déjà inscrits plus d'une centaine d'artistes d’Europe, COLLECTION « ART EN MARCHE ».
  L'inscription peut être faite jusqu'au 20 juillet 2012.

  Conditions de participation au Salon:
  1. Trois œuvres, dont l’une fera partie de la Collection de Outsider Art Romania Foundation
  2. Thème libre
  3. Le style devrait promouvoir le concept de l'art outsider (L'art brut, L’art unique, L’art
  visionnaire, Neuve invention, L'art naïf, L’art primitif, La Nouvelle figuration, L'art au-delà
  des règles etc.)
  4. Les travaux seront évalués par un jury appartenant à Outsider Art Romania Foundation
  5. Le travail sera rendu jusqu’au 26 Juillet 2012 à l’adresse : Strada 1 decembrie 1918, nr. 2,
  ap. 99, et. 4, sc. C, code : 610219 Piatra Neamţ, en Roumanie, contactez Dimişcă Laurenţiu,
  fondateur de la Outsider Art Romania, artist@dimiscartgallery.com,
  Téléphone 0040743678627, www.dimiscartgallery.com
  6. L’AUTEUR EST INVITÉ À ENVOYER UN COURT TEXTE, EXTRAIT DE LA
  CRITIQUE D'ART SUR SON TRAVAIL.
  7. EN 2012 SERA PUBLIÉ UN CATALOGUE DE L'ÉDITION OUTSIDER ART ROMANIA
  PAR LAURENŢIU DIMIŞCĂ.
  8. TOUS LES DROITS APPARTIENNENT À LA FONDATION, L’ŒUVRE DE
  L’ARTISTE SERA PROMUE EN ROUMANIE ET DANS LE MONDE ENTIER.
  9. LES DEUX AUTRES ŒUVRES SERONT RENDUS EN 2013.

  HISTOIRE DE LA FONDATION « OUTSIDER ART ROMANIA »

  LA FONDATION A ÉTÉ CRÉÉE EN 2010 EN ROUMANIE PAR L'ARTISTE
  LAURENŢIU DIMIŞCĂ (CONSERVATEUR D'ART).
  LA FONDATION A COLLABORÉ AVEC "L'ART EN MARCHE", AVEC LE MUSÉE
  D’ART BRUT LAPALISSE, FRANCE.
  LA FONDATION ENCOURAGE L’OUTSIDER ART: L'ART BRUT, L'ART
  SINGULIER, LA NOUVELLE FIGURATION, L'ART VISIONNAIRE.

  VOIR LUIS MARCEL, www.artenmarche.canalblog.com, www.rawvision.com

  LAURENŢIU DIMIŞCĂ, www.dimiscartgallery.com
  THE OUTSIDER ART FOUNDATION OF ROMANIA INVITES YOU TO PARTICIPATE IN AN EXTRAORDINARY EXHIBITION, A SECOND EDITION, ART OUTSIDER INTERNATIONAL SALON.
  THE EXHIBITION WILL BE HELD AT „Dimitrie Gusti” NATIONAL VILLAGE MUSEUM AND AT NATIONAL MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT
  PERIOD: from 3rd August 2012 till 2nd September 2012
  Opening of the exhibition: August 3rd, 2012, at 12.00 - „Dimitrie Gusti” NATIONAL VILLAGE MUSEUM
  Opening of the exhibition: August 9, 2012, at 12.00 - NATIONAL MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT
  In the exhibition are already registered more than 100 artists' of Europe, Collection " ART EN MARCHE ".
  The registration can be made until July 20th, 2012.


  Conditions of participation:
  1. A work, which will be a part of Outsider's Art Romania Foundation collection
  2. Free theme
  3. The style should promote the concept of the outsider art (The Art Brut, The unique art, Visionary
  Art, New Invention, The naïve art, The primitive art, The New representation, The art beyond
  rules, etc.)
  4. The works will be estimated by a jury belonging Outsider Art Romania Foundation
  5. The work will be sent until July 26th, 2012 at the address: Strada 1decembrie 1918, nr. 2,
  ap. 99, et. 4, sc. C, code : 610219 Piatra Neamţ, in Romania, contact Dimişcă Laurenţiu, founder
  of Outsider Art Romania, artist@dimiscartgallery.com,
  Telephone 0040743678627, www.dimiscartgallery.com
  6. THE AUTHOR IS INVITED TO SEND A SHORT TEXT, EXTRACTS FROM THE ART
  CRITIC ON HIS WORK.
  7. IN 2012 WILL BE PUBLISHED A CATALOG OF THE EDITION OUTSIDER ART
  ROMANIA BY LAURENTIU DIMISCA.
  8. ALL THE RIGHTS BELONG TO THE FOUNDATION, THE WORK OF THE ARTIST WILL
  BE PROMOTED IN ROMANIA AND ALL OVER THE WORLD.
  9. THE OTHER TWO WORKS WILL BE RETURNED IN 2013.

  HISTORY OF THE FOUNDATION " OUTSIDER ART ROMANIA "

  THE FOUNDATION WAS CREATED IN 2010 IN ROMANIA BY THE ARTIST
  LAURENTIU DIMISCA (ART CURATOR).
  THE FOUNDATION COLLABORATED WITH THE "ART EN MARCHE ", WITH THE
  MUSEUM OF NAIVE ART LAPALISSE, FRANCE.
  THE FOUNDATION ENCOURAGES THE OUTSIDER ART: NAIVE ART, SINGULAR
  ART, NEW REPRESENTATION, THE VISIONARY ART.

  SEE LUIS MARCEL, www.artenmarche.canalblog.com, www.rawvision.com

  LAURENTIU DIMISCA, www.dimiscartgallery.com

  Vezi mai mult